Годишен отчет

Убеден съм, че животът ни и нещата, които вършим, трябва да бъдат изградени върху твърда основа. Понякога се случва да минем покрай някой строителен обект и да не забележим никакъв напредък в продължение на месеци, но всъщност се полага усилен труд и има голям незабележим за нас напредък. Това е времето, в което се извършва подготовка и се полагат основите, след това изведнъж в рамките на дни се издигат огромни стени и настъпва драстичен напредък.