Published books

Тази книга по много простичък начин ви насочва как да следвате картата по пътя на своята съдба. Тя е предназначена за онези, които отдавна чакат да участват в славата на нашия Господ. Това са дните, в които обикновените хора вършат необикновени неща и правят Бог известен на тази земя. Копнежът на авторите е да можете да кажете заедно с тях: „Бог бе верен във всичко, което ни обеща и всичките ни пророчества се изпълниха”.

282 pages

Price: 10.00 BGN

To order, please contact us.