Начало

Страницата е в процес на изграждане и допълване.

Фондация "Повратна точка" предоставя възможности на хората да достъгнат пълния си потенциал чрез семинари за личностно развитие, обучения, ученичество и публикуване на книги и ресурси. Също така тя осигурява рамка за социална промяна чрез подпомагане и развиване на услуги за грижи за деца и други дейности в общностите в България.