Конференции и семинари

Бог говори на църквата в България, че е време църквата да стане и да заеме заслуженото си място. За да се случи това ние трябва бъдем освободени от раните, които ни спират да бъдем всичко, което Бог иска да бъдем, и да Му позволим да засити глада ни за близост и плодотворност.

Ако не сме преживяли любовта на Отец и не сме разбрали за нашата синовност и кои сме в Него, можем да живеем със сираческо мислене. Бог копнее ние да ходим, живеем и служим със сърца на синовност, знаейки кои сме в Него, не със сърца на сираци с несигурности и рани от миналото.
Всеки един от нас има място в сърцето на Отец, където можем да намерим приемане, значимост, сигурност и изцеление.

Конференциите могат да продължат един ден или цял уикенд в зависимост от времевите ви ограничения.

Свобода да прежевееш любовта на Отец

 • Нашата идентичност в Христос
 • Синовност - Живот като сирак или като син
 • Свобода от срам и отхвърляне
 • Простителност
 • Любовта на Отец
 • Нараненото сърце

Основи на брата

 • Библейски основи на брака
 • Справяне с различията
 • Общуване
 • Пет езика на любов
 • Близост и пречки
 • Простителност в брака

Семинара за един и половин ден

Семинар за осведомяване за увреждания

 • Какво е увреждане?
 • По-близък поглед на уврежданията
 • Хората с увреждания могат да постигат велики неща
 • Работа с хора в колички
 • Практически занятия за разбиране на трудностите, пред които се изправят хората с увреждане

Семинар за личностно развитие

Обслужване на клиенти

 • Бизнес философия
 • Общуване
 • Изграждане на ефективен екип
 • Отговаряне на променящия се пазар
 • Познаване на вашите силни и слаби страни

Други теми включват

 • Бойното поле на ума
 • Свобода от насилие
 • Свобода от изоставяне и отхвърляне
 • Издигане на дъщери
 • Изцеление на житейските болки