Годишен отчет

По-голямата част от ежедневната ни работа е свързана с провеждането на проучвания и подготовката на учебни материали. Изграждаме важни връзки с местната общност и хора навсякъде в България, като каним различни хора и групи през годината.

Изминалата година беше изключително вълнуваща за Фондацията - това беше време на стабилен растеж и пускане в действие на няколко проекта. Написахме подробна брошура, в която по-общо са описани проектите, в които участваме. В този отчет ще спомена само двата ключови проекта.

Убеден съм, че животът ни и нещата, които вършим, трябва да бъдат изградени върху твърда основа. Понякога се случва да минем покрай някой строителен обект и да не забележим никакъв напредък в продължение на месеци, но всъщност се полага усилен труд и има голям незабележим за нас напредък. Това е времето, в което се извършва подготовка и се полагат основите, след това изведнъж в рамките на дни се издигат огромни стени и настъпва драстичен напредък.