Визия за центове "Оазис"

Страницата е в процес на изграждане и допълване.

През 2009 г. Бог ни даде визията за основем Християнски центрове за конференции и уединение, които да служат на църквата в България. Има назряващ глад в тялото на Христос за истинска среща с любовта на Отец.

Чрез създаване на мрежа от центрове за конференции и уединение в страната ние ще спомагаме за идващото съживление и ще приготвяме армия за жътвата в последно време.

  • Създаване на безопастни места за служение
  • Срещане с любовта на Бог Отец
  • Място за изцеление на бракове
  • Национална мрежа от центрове