Основателите

Кевин

Кевин има повече от трийсет години опит в кетъринга и хотелиерството. Той е живял и работил в конферентен център една година като част от екипа по поддръжка. Завършва курс за обслужване на клиенти, където се квалифицира като хотелиер към Английския туристически съвет. Той също се обучава за барист в "Costa Coffee", по времето когато управлява кафене в научния център "Кулам" в Обединеното Кралство. В продължение на седем години заедно с Ан управлява малък бизнес за озвучаване и запис на събития и конференции.

Ан

След като завършва училище Ан се дипломира като детска медицинска сестра. Тя работи като бавачка за две семейства и след това три години ръководи детски клас в частно училище. В продължение на двайсет години тя също работи с деца с увреждания в Обединеното Кралство. Тя е консултант на доброволни начала за Фондация "Сийдър", където съветва и обучава персонала в малките групови домове.

Те за женени повече от трийсет години и са преминали през трудни обстоятелства. И двамата са преживели откровение за Бащината любов и носят помазание, с което да предадат тази любов на други. Сега те говорят на събития и конференции, споделяйки открито и честно за пътуването им през житейските болки, с което много хора могат да се идентифицират.

Те носят изцеление и възстановяване на тялото на Христос и имат копнеж да видят как други разбират в дълбочина и преживяват Бащината любов за тях, и да получат пълното си наследство като синове и дъщери на Бог.

Те заедно основават Фондация "Повратна точка" през 2015 година.

Те живеят в Казанлък, България от 2009 година и са част от Българска евангелска църква - Казанлък.