Нашите цели
  • Подкрепа към личностното развитие на хората за достигане на пълния им потенциал и осигуряване на рамка за социална промяна и развитие чрез обучения и ученичество
  • Превод и публукиване на ключови книги и ресурси
  • Подпомагане и насърчаване на връзки и партньорства в България и други страни за обща полза и насърчаване на единство в бизнеса и църквата
  • Подпомагане и развиване на услуги за грижи за деца и други дейности в общностите в България