Годишен отчет

По-голямата част от ежедневната ни работа е свързана с провеждането на проучвания и подготовката на учебни материали. Изграждаме важни връзки с местната общност и хора навсякъде в България, като каним различни хора и групи през годината.

Проведохме първия си семинар в Сърбия през септември 2017 година като част от нашите инициативи за достигането на хората отвъд граница. Това обучение беше еднодневно с цел запознаването със „Свободата да преживееш любовта на Бог като баща“ и учението за осиновяването и църквата. Сред многото участници бяха и дами от рехабилитационната програма за наркомани „Предизвикателство за тийнейджъри“.

Помагаме на хората да достигнат пълния си потенциал
Вярвам, че една от най-големите пречки за хората да продължат напред и да достигнат пълния си потенциал е отхвърлянето и непростителността, затова беше голяма радост, че Рут Смит и дъщеря й Джес от Англия в края на октомври, 2017 година. Те споделиха много важно послание за прошката и примирението между западните народи и ромското население. Това послание дойде на времето си, защото се срещнахме и с представители на „Младежи с мисия“ в Хисар, които планират да проведат срещи на тема примирение през идната година.

През месец март за една седмица в Казанлък ни гостува група от английската Баптистка църква „Виткория“. Това беше пътуване с цел проучване дали ще е възможно по-късно през годината да дойде по-голяма група. Посетихме местния дом за сираци, един от малките старчески домове и проведохме богослужения в три местни църкви, включително и ромски църкви. Направихме важни връзки между групата и различните църкви и организации, с които се срещнахме.

През месец април Каролин Брамхол ни дойде на посещение. Представихме я на „Дъщери на България“, а те я поканиха като говорител на конференцията „Холистичен подход в грижата за преживелите травма“. След конференцията заведохме Каролин до едно убежище за бездомни в Горна Оряховица, като тя реши да се върне по-късно през годината, за да проведе обучение за тях.

През месец август бяхме включени в четиридневна конференция за стратегическо планиране за “Румъния без сираци” с цел изработване на петгодишен план за тяхната фондация. Успяхме да подпомогнем процеса по-специално в сферата на подготовка и обучение.

В началото на септември, 2018г. имахме посещение от Джеф и Сю Мъртън от Нова Зеландия. Те са свързани с „Младежи с мисия“ и затова се срещнахме с представители на организацията в Сливен и Хисаря. Те планират следващо посещение с по-голяма група.

Кевин Лък
Директор